Συνεδρίες Ψυχοθεραπείας

Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας του Συστημικού Ινστιτούτου Κύπρου και του Αντιρευματικού Συνδέσμου Κύπρου θα παρέχονται δωρεάν προσωπικές συνεδρίες Ψυχοθεραπείας στα εγγεγραμμένα μέλη του ΑΣΚ από την κ. Άντρη Χριστούδια, Πτυχιούχος Ψυχολόγος Εκπαιδευομένη Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια υπό την εποπτεία του Συστημικού Ινστιτούτου Κύπρου.

Στόχος των προσωπικών συνεδρίων είναι η στήριξη και καθοδήγηση των Ρευματοπαθών Μελών του ΑΣΚ έτσι ώστε να διαχειριστούν και να αποδεχθούν τα νέα δεδομένα της ζωής τους.

Οι συνεδρίες αυτές έχουν ως στόχο:

  1. Την αντιμετώπιση της νέας καθημερινότητας μέσω τεχνικών και στρατηγικών για την καλύτερη διαχείριση του άγχους και της αποτελεσματικότερης επίλυσης προβλημάτων.
  2. Επίσης την αντικατάσταση των δυσλειτουργικών σκέψεων και συναισθημάτων σχετικά με την πάθηση.
  3. Την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
  4. Εκμάθηση ικανοτήτων επικοινωνίας και τεχνικών επίλυσης προβλημάτων

Οι δωρεάν προσωπικές συνεδρίες θα παρέχονται στα εγγεγραμμένα μέλη του ΑΣΚ μέλη του Συνδέσμου των επαρχιών Λευκωσίας και στην Λάρνακας μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016. Απαραίτητη είναι η παρουσίαση της Ταυτότητας Ρευματοπαθή ΑΣΚ. Οι Συνεδρίες στη Λευκωσία θα γίνονται στο Συστημικό Ινστιτούτο Κύπρου (Στασάνδρου 8, 1060 Λευκωσία) και στη Λάρνακα στο Οίκημα του ΑΣΚ (Κυκλώπων 28, Καμάρες ΙΙ, 6041, Λάρνακα).

Για ραντεβού επικοινωνήστε στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου στο 22428285