Εγχειρίδιο Παροχές και Υπηρεσίες στους Κύπριους Ρευματοπαθείς

Το εγχειρίδιο Παροχές και Υπηρεσίες στους Κύπριους Ρευματοπαθείς δημιουργήθηκε με σκοπό να ενημερώσει για υπηρεσίες και ωφελήματα που προσφέρονται σε άτομα με αναπηρία από το δημόσιο τομέα.