Καταστατικό

Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1984.

Το παρόν καταστατικό θεωρείται τροποποίηση του υπάρχοντος καταστατικού και τέθηκε προς έγκριση ενώπιον της Παγκύπριας Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 22 Μαρτίου 2014.