5ο Κρήτο-Κυπριακό Συμπόσιο Ρευματολογίας

Πορίσματα Στρογγυλής Τράπεζας του 5ου Κρήτο-Κυπριακού Συμποσίου Ρευματολογίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, την Παρασκευή και το Σάββατο 8-9 Νοεμβρίου 2013, με θέμα: «Διλλήματα και προβληματισμοί στην καθημερινή πρακτική της ρευματολογίας», το οποίο διοργανώθηκε από την Πανεπιστημιακή Κλινική Ρευματολογίας Ηρακλείου, την Ρευματολογική Εταιρεία Κύπρου, τον Σύλλογο Ρευματοπαθών Κρήτης και τον Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου.