Συνεργάτες

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Αντιρευματικού Συνδέσμου Κύπρου σημαντική είναι η συνεισφορά και ή βοήθεια από τους συνεργάτες μας, οι οποίοι μέσω της διαχρονικής στήριξης που προσφέρουν προς τον ΑΣΚ στηρίζουν και ενισχύουν τις υπηρεσίες και τα προγράμματα ενημέρωσης και στήριξης προς του Κύπριους ρευματοπαθείς καθώς επίσης τη φωνή των ασθενών για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

Τους ευχαριστούμε θερμά και είμαστε βέβαιοι ότι η άψογη και επιτυχή συνεργασία μας θα συνεχιστεί προς όφελος των Κυπρίων Ρευματοπαθών.

  • Διαχρονικός χορηγός και υποστηρικτής του έργου του ΑΣΚ είναι η ασφαλιστική εταιρεία Universal Life.universal life logo

 

 

  • Ο cosmosrheuma+ εκπροσωπεί όλους τους επαγγελματίες υγείας (φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, ποδολόγους, διατροφολόγους, νοσηλευτές) και είναι ο συνεργάτης του ΑΣΚ σε θέματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης των ρευματοπαθών.

 

  • Το ΜέτικΑλέρτ και των πολλών εθελοντών έχει ως στόχο  τη δραστηριοποίηση όλων μας για να αυξήσουμε, με την επιδιωκόμενη ευαισθητοποίηση του κοινού, ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες μας προς του συνανθρώπους μας και την προστασία που προσφέρει η μεταλλική ταυτότητα του ΜέτικΑλέρτ προς τις 15 χιλιάδες μέλη που έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας ή αλλεργία ή είναι εθελοντές δότες οργάνων.

 

Ο Α.Σ.Κ είναι ένας δυναμικός και δραστήριος Σύνδεσμος τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Συμμετέχει ενεργά σε εκδηλώσεις, συνέδρια και επιμορφωτικά προγράμματα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, αποκομίζοντας πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της προσφοράς προς τους Κύπριους Ρευματοπαθείς. Είναι μέλος σε Διεθνές Επίπεδο στις πιο κάτω οργανώσεις:

 

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος ενάντια στις ρευματοπάθειες  είναι η Ευρωπαϊκή οργάνωση ομπρέλα η οποία αντιπροσωπεύει επιστημονικές εταιρίες, συνδέσμους επαγγελματιών  υγείας και τις οργανώσεις των ατόμων με ρευματοπάθειες σε όλη την Ευρώπη.

Οι στόχοι της EULAR είναι να μειώσει το βάρος των ρευματικών παθήσεων στα άτομα και στην κοινωνία αλλά και να βελτιώσει τη θεραπεία, πρόληψη και αποκατάσταση των μυο-σκελετικών παθήσεων.

Η EULAR προωθεί την εκπαίδευση και έρευνα στον τομέα της ρευματολογίας καθώς επίσης την αναγνώριση των αναγκών των ατόμων με ρευματικές παθήσεις.

Στο Ευρωπαϊκό πολιτικό επίπεδο, η EULAR αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα  ολόκληρης της  κοινότητας που επηρεάζεται από τις  ρευματικές παθήσεις και είναι ο φυσικός συνέταιρος των  Ευρωπαίων τεχνοκρατών όταν αποφασίζουν για πολιτικές και ρυθμιστικά πλαίσια.

 

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Ατόμων με Λύκο, ιδρύθηκε το 1989 από Συνδέσμους  Ατόμων με Λύκο με γενικό στόχο και όραμα τη συνένωση/σύνδεση ατόμων με Λύκο σε όλη την Ευρώπη.

 

Στις23 Σεπτεμβρίου του 2011, στην Βαλέτα, πρωτεύουσα της Μάλτας, αντιπρόσωποι από 9 χώρες της Νότιας Ευρώπης (Ισπανία, Μάλτα, Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σερβία), εκπροσωπώντας οργανισμούς για άτομα με ρευματικές και μυοσκελετικές  παθήσεις από χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, συμμετείχαν στην ιδρυτική συνέλευση της Agora μιας νέας κεντρικής οργάνωσης που να ενθαρρύνει την συνεργασία των οργανισμών ασθενών, προς όφελος των ατόμων με ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις στην Νότια Ευρώπη.

Μέσα από αυτή τη σύμπραξη οι οργανισμό της Νότιας  Ευρώπης θα ενδυναμωθούν και θα είναι σε θέση να συμβάλουν και να συμμετάσχουν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τις ρευματικές και τις μυοσκελετικές παθήσεις σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Η Fesca ιδρύθηκε το 2007 και είναι μία ομπρέλλα-συνδέσμων που αποτελείται από 23 Εθνικούς συνδέσμους ασθενών σε 18 χώρες και είναι ανοικτή σε όλους τους Ευρωπαικούς οργανισμούς που Στηρίζουν τα άτομα με σκληρόδερμα.

Ο ρόλος της είναι να βοηθήσει και να συνδέσει τους Εθνικούς συνδέσμους σκληροδέρματος παρέχοντας τους τη δύναμη μέσω της ενότητας, αποθηκεύοντας τις πληροφορίες και τη γνώση που υπάρχει και διαθέτοντας την για καλύτερες πρακτικές και δημιουργώντας καλύτερες στρατηγικές.  Λόγω της σπανιότητας της ασθένειας επιβάλλεται η συγκέντρωση/ενοποίηση των συνδέσμων των ασθενών.  Επίσης παρέχει πρόσβαση σε επαρκή αριθμό ασθενών για κλινικές έρευνες από ιατρικούς ερευνητές και ενημέρωση για τις διεθνείς έρευνες που γίνονται.

 

Ο Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου έχει ενταχθεί σαν μέλος στην ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations ) από τον Ιανουάριο του 2012.

H ENFA (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνδέσμων Ινομυαλγίας) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός εγγεγραμμένος στο Βέλγιο. (Νόμος 27 Ιουνίου 1921 που αφορά μη-κερδοσκοπικούς οργανισμός και Ιδρύματα).

Τα μέλη του οργανισμού είναι  σήμερα  συνολικά δεκαπέντε και είναι εθνικοί η τοπικοί  Σύνδεσμοι ασθενών από δεκατρείς χώρες της Ευρώπης

 

Έχει ιδρυθεί το 1988 με στόχο να αυξήσει την ενημέρωση του κοινού για την αγκυλωτική σπονδυλίτιδα και να διαδώσει τις πληροφορίες  και τη γνώση για την πάθηση αυτή σε όλον τον κόσμο.

 

Στην Κύπρο ο ΑΣΚ είναι μέλος στις πιο κάτω οργανώσεις.

 

Το 1973 συστάθηκε το Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας (ΠΣΕ), όταν διαπιστώθηκε η ανάγκη για συντονισμό των εθελοντικών οργανώσεων, χάραξη πολιτικής στον τομέα της εθελοντικής κοινωνικής πρόνοιας και για υπεύθυνη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διαμόρφωση και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής του κράτους. Η ουσιαστική συμβολή του ΠΣΕ σε θέματα της αρμοδιότητας του, οδήγησε το κράτος να του προσφέρει με την ψήφιση του ‘Περί Παγκυπρίου Συμβουλίου Ευημερίας Νόμου’ (152/89) την αναγκαία νομική υπόσταση για να ασκεί πιο αποτελεσματικά το ρόλο του. Η συνεχής επιτυχημένη πορεία του ΠΣΕ και το όραμα του για τη συνεχή αναβάθμιση της λειτουργίας του εθελοντικού τομέα υπέδειξαν την ανάγκη για την περαιτέρω αναβάθμιση του για να μπορεί να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στο ρόλο και τις ευθύνες του. Για αυτό το 2006 ψηφίστηκε ο ‘Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμος 61(Ι)/2006’ με τον οποίο το Συμβούλιο μετονομάστηκε σε Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και απόκτησε καινούρια διάσταση, νέο πλαίσιο λειτουργίας αλλά και καινούριες ευθύνες.

 

Όραμα της ΚΥΣΟΑ είναι να προστατεύσει, να προωθήσει και να εξασφαλίσει την πλήρη και ίση απόλαυση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα άτομα με αναπηρία και να προωθήσει την αξιοπρεπή, αυτόνομη και ανεξάρτητη διαβίωσή τους. Είναι ακόμη η αποτελεσματική ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία με την κατάλληλη εργοδότηση.

 

  • Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ)

Ιδρύεται Ομοσπονδία με το όνομα “Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών” με έδρα τη Λευκωσία. Ασθενείς θεωρούνται τα άτομα χρόνιων ασθενειών, με σύνδρομο ή διαταραχές  ή  και άλλα προβλήματα υγείας.

 

Η Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α. συνιστά το ανώτατο συντονιστικό σώμα των συνδέσμων γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες. Ιδρύθηκε το 1991, με στόχο το συντονισμό των συνδέσμων μελών της, για χάραξη κοινής πολιτικής, συλλογική διεκδίκηση δικαιωμάτων και επίλυση ζητημάτων που αφορούν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες σε συνεργασία με το κράτος.