Στρατηγικό Σχέδιο ΑΣΚ 2014-2017

Ενεργοποιηθείτε Μαζί Μας

Στρατηγικό Σχέδιο ΑΣΚ 2014 – 2017

Ποιοί είμαστε

Ο Αντιρρευματικός Σύνδεσμος εκπροσωπεί όλα τα άτομα με Ρευματικές και Μυοσκελετικές παθήσεις στην Κύπρο, και είναι μη κερδοσκοπικός, Φιλανθρωπικός και μη Κυβερνητικός οργανισμός, προσφοράς υπηρεσιών και στήριξης καθώς επίσης διεκδίκησης δικαιωμάτων και συνηγορίας των ασθενών.

Γενικές Πληροφορίες

Οι ρευματικές παθήσεις αποτελούν την μεγαλύτερη αιτία αναπηρίας Παγκοσμίως. Είναι μία οδυνηρή κατάσταση που προκαλεί εξασθένιση και επηρεάζει περισσότερες από 100 χιλιάδες Κύπριους. Οι ρευματικές παθήσεις επηρεάζουν άτομα όλων των ηλικιών και είναι χρόνιες παθήσεις. Παρά την σοβαρότητα των παθήσεων αυτών και των κοινωνικό-οικονομικών τους επιπτώσεων σπανίως τους δίδεται προτεραιότητα.

Υπηρεσίες παροχής υγείας και κοινωνικής στήριξης για άτομα με ρευματικές παθήσεις έχουν σοβαρές ελλείψεις και αυτό αποτελεί απαράδεκτη διάκριση. Η πρόσβαση σε ικανοποιητικές παροχές υγείας και κοινωνικής στήριξης δεν πρέπει να εξαρτάται από τον τόπο διαμονής ή τις οικονομικές δυνατότητες του ατόμου και θα πρέπει να είναι ομοιόμορφες σε όλη τη Κύπρο.

Κύριοι στόχοι του Συνδέσμου είναι η βελτίωση της παρεχόμενης Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα άτομα με ρευματικά νοσήματα, η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, η κοινωνική τους ενσωμάτωση, και η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη σοβαρότητα και τις διαστάσεις των νοσημάτων αυτών.

Όραμα

Το όραμα μας είναι μια κοινωνία όπου η πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση και έρευνα των ρευματικών παθήσεων θα είναι σε ψηλά επίπεδα και συνεχή με στόχο να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με ρευματικές παθήσεις, και να συμμετέχουν ισότιμα και πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής και της κοινωνίας.

Αποστολή

Η αποστολή του ΑΣΚ είναι να μειώσει τον αντίκτυπο που έχουν οι ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις στα άτομα και στην κοινωνία και να βελτιώσει την πρόληψη, διαχείριση, αποκατάσταση και έρευνα των ρευματικών και μυοσκελετικών παθήσεων.

Στόχοι του ΑΣΚ για τα επόμενα τρία χρόνια

  1. Αύξηση της ενημέρωσης για τις ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις, όσον αφορά την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, διαχείριση και θεραπεία.
  2. Βελτίωση της Ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και αποκατάστασης των ρευματικών και μυοσκελετικών παθήσεων.
  3. Αύξηση της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης, της ψυχοκοινωνικής στήριξης και την ενδυνάμωση των Κυπρίων ρευματοπαθών για να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την πάθηση τους.
  4. Προώθηση θετικών δράσεων για την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με ρευματοπάθειες και την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία.
  5. Προώθηση προγραμμάτων έρευνας για τις ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις.
  6. Συνεργασία με φορείς τόσο σε Εθνικό όσο και σε Παγκόσμιο επίπεδο.
  7. Ενδυνάμωση του ΑΣΚ για να αποτελέσει την αξιόπιστη δύναμη διεκδίκησης των δικαιωμάτων των Κυπρίων ρευματοπαθών. (οικονομική ευρωστία)