Ποιοι Είμαστε

Ο Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου ιδρύθηκε το 1984 από μια ομάδα Ρευματοπαθών με κύριο σκοπό την επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα που πάσχουν από τις διάφορες μορφές ρευματοπαθειών στην Κύπρο.

Οι ρευματικές παθήσεις αποτελούν την μεγαλύτερη αιτία αναπηρίας Παγκοσμίως. Είναι μία οδυνηρή κατάσταση που προκαλεί εξασθένιση και επηρεάζει αρκετές χιλιάδες Κύπριους. Οι ρευματικές παθήσεις επηρεάζουν άτομα όλων των ηλικιών και είναι χρόνιες παθήσεις. Παρά την σοβαρότητα των παθήσεων αυτών και των κοινωνικό-οικονομικών τους επιπτώσεων σπανίως τους δίδεται προτεραιότητα.

Κύριοι στόχοι του Συνδέσμου είναι η βελτίωση της παρεχόμενης Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα άτομα με ρευματικά νοσήματα, η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη σοβαρότητα και τις διαστάσεις των νοσημάτων αυτών.

Περισσότεροι από 200 χιλιάδες Κύπριοι ζουν με κάποια μορφή ρευματοπάθειας, και όμως η ενημέρωση για τις επιπτώσεις των παθήσεων αυτών, και η γνώση για αντιμετώπιση τους για την βελτίωση της καθημερινής ζωής, βρίσκεται πολύ χαμηλά.

Όταν τα άτομα με ρευματικές παθήσεις κατανοήσουν την κατάσταση τους και εκπαιδευτούν περισσότερο για το πως μπορούν να την διαχειριστούν, οι επιπτώσεις σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ λιγότερες.

 

Όραμα

Το όραμα μας είναι μια κοινωνία όπου η πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση των ατόμων με ρευματικές παθήσεις είναι σε ψηλά επίπεδα και συνεχή με στόχο να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με ρευματικές παθήσεις, και να συμμετέχουν ισότιμα και πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής και της κοινωνίας.

 

Αποστολή

Η αποστολή του ΑΣΚ είναι να προωθήσει την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση και έρευνα για τις ρευματικές παθήσεις σε όλη την Κύπρο καθώς επίσης την πληροφόρηση, εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ατόμων με ρευματικές παθήσεις.

 

Γενικά

 Αρθρίτιδα/ρευματισμός

 

Οι λέξεις αρθρίτιδα και ρευματισμός χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Το κείμενο αυτό αναφέρεται στις 200 περίπου παθήσεις και καταστάσεις που αποτελούν αντικείμενο της ρευματολογίας, περιλαμβανομένων της οστεοαρθρίτιδας, της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, του πόνου στην πλάτη ή/και στη μέση, των παθήσεων του συνδετικού ιστού και της οστεοπόρωσης. Για ευκολία υιοθετήθηκε ο περιεκτικός (παρότι ανακριβής ορισμένες φορές) όρος αρθρίτιδα/ρευματισμός.

Αποτελούμε το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού που ζει με ιατρικές καταστάσεις μεγάλης χρονικής διάρκειας καθώς τουλάχιστον 103 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες πάσχουν από αρθρίτιδα/ρευματισμό. Ενδιαφερόμαστε για τις σοβαρές επιπτώσεις της αρθρίτιδας/ρευματισμού στην υγεία, στην κοινωνία και στην οικονομία δεδομένου ότι επηρεάζει κάθε πλευρά της ζωής. Ο πόνος και η αναπηρία έχουν αντίκτυπο στις σχέσεις με τις οικογένειές μας, τους φίλους μας, τους εργοδότες μας, την κυβερνητική πολιτική και στην κοινωνία γενικότερα. Εκτός αυτού, αρκετοί από εμάς δεν έχουν την ευκαιρία για την κατάλληλη θεραπεία και υποστήριξη. Η αρθρίτιδα/ρευματισμός δεν έχει προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή ατζέντα υγείας και οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν έχουν εφαρμόσει αποτελεσματικές εθνικές στρατηγικές που να ασχολούνται αποτελεσματικά με την αρθρίτιδα/ρευματισμό. Η στάση αυτή ισοδυναμεί με παραβίαση της Παγκόσμιας Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η αναγνώριση και η αξιοποίηση της εμπειρίας όσων από εμάς έχουν μάθει να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την αρθρίτιδα/ρευματισμό είναι πολύ σημαντική. Πιστεύουμε ότι η εμπειρία και η γνώση μας θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την ωφέλεια και άλλων ανθρώπων ώστε να μπορέσουν και εκείνοι να απολαμβάνουν το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ανεξαρτησίας και τη βέλτιστη ποιότητα ζωής.

 

Αύξηση της ενημέρωσης της κοινής γνώμης για το μέγεθος και τις επιπτώσεις της αρθρίτιδας/ρευματισμού ώστε να εξασφαλισθεί υψηλή ποιότητα πληροφόρησης στα πλαίσια της οποίας θα παρουσιαζόμαστε ως ενεργά μέλη της κοινωνίας και όχι ως θύματα.

 

Ενίσχυση των ατόμων με αρθρίτιδα/ρευματισμό μέσω της χρηματοδότησης προγραμμάτων που διευθύνονται από πάσχοντες και αξιοποιούν τις ικανότητες των ατόμων με αρθρίτιδα/ρευματισμό ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους και ταυτόχρονα να μπορέσουν να συνεισφέρουν στην παροχή υπηρεσιών ιατρικής, κοινωνικής και προσωπικής υποστήριξης.

 

Συμμετοχή ατόμων με αρθρίτιδα/ρευματισμό στην ανάπτυξη πολιτικής που θα διασφαλίζει τη συμμετοχή μας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για όλα τα ιατρικά, κοινωνικά και προσωπικά θέματα που σχετίζονται με την αρθρίτιδα/ρευματισμό.

 

Παροχή έγκαιρων υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας μέσω της επαρκούς χρηματοδότησης καταρτισμένων επαγγελματιών και της παροχής θεραπειών βασισμένων σε εμπεριστατωμένες έρευνες. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται η ανάπτυξη της πρόληψης και της εκπαίδευσης σε θέματα υγείας καθώς και η βελτίωση των υπηρεσιών προώθησης, υποστήριξης και αποκατάστασης.

 

Διαβεβαίωση ότι η εγρήγορση και ευαισθητοποίηση των γιατρών και των επαγγελματιών υγείας για την αρθρίτιδα/ρευματισμό επικεντρώνεται σε τύπους θεραπειών και υποστήριξης που αυξάνουν την ανεξαρτησία και την αυτονομία μας ως άτομα με αρθρίτιδα/ρευματισμό μέσω του σχεδιασμού υπηρεσιών που αναγνωρίζουν την ύπαρξη σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ ασθενών και επαγγελματιών.

 

Συμμετοχή των ατόμων με αρθρίτιδα/ρευματισμό στον καθορισμό των προτεραιοτήτων της ιατρικής έρευνας και των κονδυλίων που δαπανώνται για την υγεία καθώς και στην επιλογή ερευνητικών μεθόδων και στη μετάδοση των ευρημάτων των ερευνών με σκοπό τη δημιουργία μιας ευρείας βάσης γνώσεων που θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό των υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών.

 

Διεύρυνση της έρευνας των κοινωνικών επιπτώσεων της αρθρίτιδας/ρευματισμού με τη συμμετοχή των ατόμων με αρθρίτιδα/ρευματισμό σε όλα τα σημεία, περιλαμβανομένων του καθορισμού των κονδυλίων που δαπανώνται, των πεδίων της έρευνας, των ερευνητικών μεθόδων, της πορείας διεξαγωγής της έρευνας και της μετάδοσης των ευρημάτων της.

 

Ισχυροποίηση νόμων και κανονισμών που εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες, πρόσβαση στα μεταφορικά μέσα και στο δομημένο περιβάλλον και αμφισβήτηση των πολιτικών και των στάσεων που προωθούν τις διακρίσεις και αποκλείουν την πλήρη συμμετοχή μας στην κοινωνική διαδικασία.

 

Παροχή πλήρους πρόσβασης σε προγράμματα εκπαίδευσης και εξασφάλιση διευκολύνσεων και ευκαιριών δια βίου εκπαίδευσης που θα μας καθιστά ικανούς να αξιοποιούμε τις δυνατότητές μας ως πολίτες, εθελοντές και εργαζόμενοι. Εξασφάλιση της γνώσης των νόμων και των κανονισμών που προστατεύουν τα άτομα με αναπηρία ώστε να μπορούν οι εργοδότες και το προσωπικό να τους εφαρμόζουν και να τους επιβάλουν αν χρειαστεί.