Γραφεία ΑΣΚ

Κεντρικά Γραφεία

Ονησίλου 16 Διαμ. 1, 2121, Αγλαντζιά

Τ.Θ. 24966,1306, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ: 22 42 82 85, Φαξ: 22 42 82 88

e-mail address: cyplar@cytanet.com.cy


Γραφείο Λάρνακας

Κυκλώπων 28, Καμάρες ΙΙ, 6041, Λάρνακα, Κύπρος

Τηλ 24 36 10 85  Φαξ: 24 36 05 03

e-mail address: antirevmatikosyndesmos@cytanet.com.cy


Γραφείο Λεμεσού

Δημητσάνη 6, Κάτω Πολεμίδια, 4156, Λεμεσός

Τηλ 25 34 44 32  Φαξ: 25 56 29 56

e-mail address: cyprar3@cytanet.com.cy